Τι είναι ένας μετατροπέας ισχύος και πώς λειτουργεί;

2022-04-12

Όταν η κύρια τροφοδοσία δεν είναι διαθέσιμη, ένα αδιάλειπτο τροφοδοτικό (UPS) χρησιμοποιεί μπαταρία και μετατροπέα.

Ο μετατροπέας ισχύος που χρησιμοποιείται στη γραμμή μετάδοσης HVDC. Χρησιμοποιείται επίσης για τη σύνδεση δύο ασύγχρονων συστημάτων AC.

Η έξοδος του ηλιακού πάνελ είναι συνεχής ρεύμα. Ο ηλιακός μετατροπέας που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή της ισχύος συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο ρεύμα.

Ο μετατροπέας παράγει μεταβλητή τάση εξόδου χρησιμοποιώντας μια μονάδα ελέγχου (μετατροπέας κλειστού βρόχου). Η ταχύτητα του μετατροπέα ελέγχεται από την παροχή μεταβλητής τάσης. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται στον κινητήρα συμπιεστή ψυγείου, σιδηροδρομική μεταφορά, έλεγχο ταχύτητας κινητήρα επαγωγής, ηλεκτρικό όχημα.

Μπορεί να μετατρέψει την τροφοδοσία AC χαμηλής συχνότητας σε υψηλότερη συχνότητα που χρησιμοποιείται στην επαγωγική θέρμανση.

Ποιος ανακάλυψε τον μετατροπέα;

Πριν ανακαλυφθεί ο μετατροπέας, χρησιμοποιήθηκε ένα σετ γεννήτριας κινητήρα και ένας περιστροφικός μετατροπέας για τη μετατροπή της ισχύος συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο ρεύμα.

Ο μηχανικός όρος μετατροπέας εισήχθη για πρώτη φορά από τον David Prince σε ένα άρθρο με τίτλο «Ο μετατροπέας» το 1925. Σε αυτό το άρθρο, ο Price όρισε τον μετατροπέα ως το αντίστροφο ενός ανορθωτή.
Ο όρος ανορθωτής χρησιμοποιήθηκε για περισσότερες από δύο δεκαετίες πριν από το 1925. Οι περιστροφικοί μετατροπείς που χρησιμοποιήθηκαν ως ανορθωτές μέχρι τη στιγμή που η δίοδος δεν ήταν διαθέσιμος. Όταν χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή DC σε AC, που ονομάζεται "ανεστραμμένα περιστροφικά".

Μετά την εφεύρεση των ηλεκτρονικών διακοπτών ισχύος, ξεκίνησε η νέα εποχή των μετατροπέων. Και αυξήστε τις εφαρμογές ενός μετατροπέα. Πράγμα που οδηγεί στην προώθηση ενός μετατροπέα.