Πεδία εφαρμογής μετατροπέα ημιτονοειδούς κύματος

2022-05-21

Αξιοποίηση νέας ενέργειας
Με την ευρεία έννοια, η νέα ενέργεια αναφέρεται στην ηλιακή ενέργεια, η οποία περιλαμβάνει την αιολική ενέργεια, τη δυναμική ενέργεια του νερού, τη χημική ενέργεια κ.λπ. Οι νέες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή ενέργεια και η αιολική ενέργεια θα γίνουν οι κύριες πηγές ενέργειας. Αυτές οι νέες πηγές ενέργειας συλλέγονται συνήθως από φωτοβολταϊκά στοιχεία κατασκευασμένα από υλικά ημιαγωγών και μετατρέπονται σε όλα τα είδη ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζονται οι άνθρωποι με ορισμένα επιστημονικά και τεχνολογικά μέσα.Τεχνολογία inverterείναι μια από τις βασικές τεχνολογίες.

Εξάλειψη της αρμονικής ρύπανσης της δημοτικής ηλεκτροδότησης
Η αποτελεσματική διαχείριση της αρμονικής ρύπανσης μπορεί όχι μόνο να βελτιώσει την ποιότητα λειτουργίας του ηλεκτρικού εξοπλισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και να σχετίζεται με την ασφάλεια της εθνικής κατανάλωσης ενέργειας. Διορθώνοντας το ηλεκτρικό δίκτυο και μετατρέποντάς το σε πρότυπο ηλεκτρικού ρεύματος με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας μετατροπέων, μπορεί να καθαριστεί η αρμονική ρύπανση του ηλεκτρικού ρεύματος και να προστατευτεί η ασφάλεια του ηλεκτρικού εξοπλισμού και των χρηστών. Ο μετατροπέας είναι ένα σημαντικό μέρος του συστήματος παραγωγής αιολικής ενέργειας μικρής κλίμακας. Αναλαμβάνει το έργο της μετατροπής DC σε AC για την παροχή ρεύματος στο φορτίο.

Άλλα πεδία εφαρμογής

Αντιστροφέαςχρησιμοποιείται επίσης ευρέως σε πολλούς άλλους τομείς, όπως ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος, πέδηση κινητήρα, ανάδραση ανανεώσιμης ενέργειας, σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος, επαγωγική θέρμανση, τροφοδοτικό συγκόλλησης τόξου, παροχή ρεύματος μεταβλητής συχνότητας κ.λπ.